Świadectwo życia i przesłanie dla Europy

Międzynarodowa konferencja naukowa w 80. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. dr. Antoniego Korczoka odbyła się Gliwicach-Sośnicy w parafii NMP Wspomożenia Wiernych, gdzie był proboszczem. 

Parafia od 5 lutego, na pamiątkę dnia śmierci ks. Antoniego Korczoka w 1941 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau, przeżywa rok poświęcony swojemu proboszczowi, prześladowanemu za antyhitlerowskie poglądy i „polenfreundlich”, czyli sprzyjanie Polakom. Ks. Korczok, obywatel państwa niemieckiego, prowadził duszpasterstwo także w języku polskim.   

Konferencja pt. „Dać świadectwo prawdzie (J 18,37)”, która odbyła się 2 października, została zorganizowana przy współpracy kilku podmiotów. Kontekst tego wydarzenia nakreślił we wprowadzeniu ks. dr Piotr Grzegorzewicz, proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Sośnicy. Jest nim 80. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Korczoka i 110. rocznica powstania parafii. Z tej okazji od lutego, każdego 5 dnia miesiąca sprawowana jest Eucharystia w intencji ks. Korczoka i całej parafii. Jak zaznaczył, zamysł duszpasterzy miał podwójny wymiar. Z jednej strony chodziło o ocalenie od zapomnienia chlubnego dziedzictwa przeszłości, z drugiej o podkreślenie aktualnego znaczenia sprawy ks. Korczoka, który w sposób niezwykle pozytywny i twórczy oddziałuje na współczesne oblicze nie tylko Kościoła, ale także lokalnej społeczności.  

Ks. dr hab. Krystian Kałuża, dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Opolskiego, jeden z prowadzącym obrady, zaakcentował ponadto okazję do tego, żeby zastanowić się nad duchową kondycją współczesnej Europy i sporu o jej kształt, o fundament, na którym chcemy ją budować.

– Ks. Antoni Korczok z całą pewnością był uczestnikiem tego sporu. Nie godził się na to, żeby prawo stanowione przez człowieka – istoty skończonej, istoty podatnej na zło – było ostateczną i nieodwołalną instancją stanowiącą o tym, co dobre i co złe, co jest prawdą, a co jest fałszem. Wiedział, że w momencie kiedy Europa odetnie gałąź, na której siedzi, to jest Chrystusową Ewangelię, znajdzie się na prostej drodze do totalitaryzmu. Tego doświadczył na własnej skórze. I my dzisiaj musimy sobie postawić takie pytanie, czy myśmy się znowu na takiej drodze nie znaleźli – mówił ks. Krystian Kałuża.

Konferencja składała się z dwóch sesji. Referat wprowadzający o Kościele na Śląsku w okresie II wojny światowej wygłosił bp prof. dr hab. Jan Kopiec, a zarys biograficzny ks. Antoniego Korczoka przedstawił dr Bogusław Tracz z IPN w Katowicach.

Podczas konferencji wystąpili także: online dr Philipp Thull, Theologische Fakultät Fulda: „Die freiwillige Annahme des Todes um des Glaubens willen. Das Martyrium aus kirchenrechtlicher Perspektive” (Dobrowolne przyjęcie śmierci ze względu na wiarę. Męczeństwo z perspektywy kanonicznej); ks. dr Rafał Biniek, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt: „Martyrologiczny wymiar tożsamości i posługi kapłana”, dr Sebastian Rosenbaum IPN Katowice, dr Mirosław Węcki, IPN Katowice; Uniwersytet Śląski, „Losy ks. Antoniego Korczoka na tle nazistowskiej polityki wobec Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku (casus Gliwic i Zabrza)”; ks. dr hab. Piotr Górecki, prof. UO: „Specyfika duszpasterskiej posługi ks. Antoniego Korczoka”; ks. mgr lic. Sebastian Wiśniewski, Gliwice: „Dowody męczeńskiej śmierci ks. Antoniego Korczoka”.

W grudniu planowana jest  publikacja materiałów z konferencji, natomiast nagranie będzie dostępne na stronie parafii nmpww.pl. Obrady zwieńczyła Msza św. pod przewodnictwem bp. Jana Kopca, który w kazaniu jeszcze raz nawiązał do postaci kapłana-męczennika.

Urna z prochami ks. Korczoka przywiezionymi w 1941 roku z Dachau znajduje się od 1946 roku w sośnickim kościele NMP Wspomożenia Wiernych. Przy jego płycie nagrobnej w bocznej nawie zaprezentowana została wystawa „Korczok. Łowca dusz”, której towarzyszy katalog autorstwa Sebastiana Rosenbauma i Bogusława Tracza.


Pełny artykuł wraz ze zdjęciami i wykładami audio dostępny jest na stronie Gościa Niedzielnego: gliwice.gosc.pl