Uroczystość 93. Rocznicy Poświęcenia Kościoła

W niedzielę 2 października obchodzimy w naszej parafii 93. Rocznicę Poświęcenia Kościoła.

Opatrzności Bożej dziękujemy za dar naszej świątyni a Maryję Wspomożycielkę prosimy o wstawiennictwo dla wszystkich Parafian i Dobrodziejów.

Wspomnienie z kroniki parafialnej:

Poświęcenie kościoła NMP pod wezwaniem Wspomożenia Wiernych dokonał sufragan wrocławski bp dr Wojciech Walenty w niedzielę 6. października 1929 roku.

Już w przeddzień popołudniu, sobotę 5. października, Sośniczanie przywitali dostojnego gościa. Miejscowość błyszczała w wystroju flag i zieleni jodeł. Na drodze do kościoła ustawiono cztery bramy triumfalne. Świeckie i kościelne organizacje ze swoimi pocztami sztandarowymi, dzieci szkolne oraz liczne przybyłe grono parafian uczestniczyło w tym wielkim w Sośnicy wydarzeniu.

Po przywitalnym przemówieniu głoszonym przez głowę miasta Gliwic nadburmistrza dr Geislera i proboszcza ks. dr Antoniego Korczoka, procesja ruszyła w kierunku nowego kościoła. Na wieży kościelnej powieszono chorągwie o kościelnych barwach. Głównym wejściem orszak wkroczył do nowego Domu Bożego. Światło słonecznych promieni wspaniale łamało się w żarze okiennych barw i oblało ściany barwnym przepychem.

Wysoko nad głównym ołtarzem wznosiła się figura Matki Boskiej, która pod wezwaniem „Wspomożenie Wiernych” została patronką nowego kościoła”.