Wspólnota św. Marcina

Wspólnota została założona 11 listopada 1991 rokuSkupia osoby starsze, samotne, emerytów, rencistów i osoby niepełnosprawne. Celem spotkań jest wzajemny kontakt między ludzki i wspólne spędzenie czasu z pożytkiem dla ciała i dla duszy.

Spotkaniom towarzyszy poczęstunek herbatą, kawą, ciastem. Organizowane są prelekcje ciekawych ludzi, dni skupienia, wycieczki, imprezy kulturalno-rozrywkowe. Na spotkania zapraszani są także kapłani, jak i inne ciekawe osobistości.

Spotkania odbywają się w czwartki (od października 2022) od 15:30 do 17:30) w domu parafialnym. Terminy spotkań (zazwyczaj 2 razy w miesiącu) są zawsze dostępne w gablotce przy kościele oraz w niedzielnych ogłoszeniach.

Prowadzącą jest p. Krystyna Duda, zaś opiekunem duchowym ks. wikary Adrian Pietrzyk.