Wspólnota Żywego Różańca

Założona przez pana Antoniego Wandzla. Stawia sobie za zadanie wspierać modlitwą działalność duszpasterską Kościoła. Formą tej modlitwy jest Różaniec św., czyli modlitwa za wstawiennictwem Matki Bożej.

Żywy różaniec – modlitwa za Kościół i duszpasterzy

W naszej parafii istnieje obecnie pięć tradycyjnych Róż Różańcowych oraz dwie Róże Rodziców. Każdy z członków przez miesiąc modli się codziennie Różańcem (10-tka), rozważając jedną z tajemnic różańcowych. Ponadto codziennie odmawiany jest różaniec po Mszy św. porannej.

Spotkania formacyjne odbywają się w domu parafialnym w II sobotę miesiąca po Koronce w kościele.

Zadaniem grupy we wspólnocie parafialnej jest opieka nad Grotą Maryjną.

Opiekunem duchowym wspólnoty jest ks. wikary Adrian Kurzal.