Wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego

17. czerwca 2022 roku wspominamy św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika.

Adam Chmielowski był malarzem, przed którym kariera stała otworem. Wrażliwość na nędzę człowieka, zwłaszcza na brak Boga, doprowadziła go jednak do odkrycia innego piękna, od tej pory to Bóg był dla niego najdoskonalszym Artystą. Gdy zaczął odwiedzać najbardziej niebezpieczne dzielnice nędzy w Krakowie i pomagać najuboższym, wielu ludzi z jego środowiska go nie rozumiało. Adam, przeżywając głębokie nawrócenie, stał się świadkiem Chrystusa i zmienił imię na Albert.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Alberta Chmielowskiego: 

Boże pełen dobroci i miłosierdzia, naucz mnie dostrzegać piękno, które jest ukryte w ludzkich sercach. Spraw, abym umiał mniej myśleć o sobie, a więcej o drugim człowieku, tak jak robił to święty z Krakowa. Bracie Albercie, bądź moim patronem i opiekunem. Amen.

Drodzy Parafianie!

Od października 2018 roku jestem diecezjalnym kapelanem Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta. To zespół ludzi, którzy swoją pracą i zaangażowaniem w myśl Brata Alberta pomagają potrzebującym – są to schroniska dla bezdomnych mężczyzn i kobiet oraz dom matki samotnie wychowującej dzieci. Placówki te są w Gliwicach i Zabrzu. Gdyby ktoś z Was lub Waszych bliskich, sąsiadów czy znajomych potrzebował pomocy i wsparcia lub tą pomoc chciałby w różnoraki sposób okazać to proszę o indywidualny kontakt.

W najbliższy piątek we wspomnienie św. Brata Alberta po Mszach św. będzie możliwość oddania czci Jego relikwiom upraszając sobie łaskę niegasnącego miłosierdzia wobec potrzebujących. 

Wasz Wikariusz, ks. Adrian.