Zmiany personalne w parafii

Dekretem Biskupa Gliwickiego nasz wikariusz, ks. Mateusz Kotowicz kończy posługę duszpasterską w naszej Parafii. Został mianowany wikariuszem Parafii Świętej Rodziny w Bytomiu Bobrku. Msza św. dziękczynna odbędzie się w sierpniu.

Nowym wikariuszem został ks. Adrian Kurzal, posługujący dotychczas w Toszku.