Liturgia domowa na okres wielkanocny

Spotkania wokół niedzielnej Eucharystii oraz wspólna
modlitwa domowników stają się okazją do odnowienia relacji ze Zmartwychwstałym. W sposób szczególny dotyczy to ciągłej
troski rodziców o właściwe wyobrażenie sobie Boga u ich dzieci,
o ogólne zapoznanie ich z księgą Pisma Świętego, o wychowanie
do modlitwy, kształtowanie sumienia oraz o wychowanie moralne.

Czytaj dalej Liturgia domowa na okres wielkanocny