Komunia święta

Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy wziął chleb, dzięki czynił, połamał go i podał uczniom, mówiąc: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; czyńcie to na moją pamiątkę”. Po Wieczerzy powiedział nad kielichem: „Ten kielich, to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana (Łk 22, 19-20).

Czytaj dalej Komunia święta

Chrzest święty

Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów.

Czytaj dalej Chrzest święty

Chór parafialny

Parafialny Chór „Sośnica” powstał w październiku 1991 roku, z inicjatywy ówczesnego wikarego ks. Jana Palusa i pani Anny Kwiatkowskiej. Pani Anna Kwiatkowska – organistka w kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy, przez cały czas działalności chóru zajmuje się pracą dydaktyczną i jest dyrygentem chóru. Czytaj dalej Chór parafialny