Apostolstwo Królowej Pokoju

Wspólnota powstała z potrzeby serca zaprzyjaźnionej grupy osób pielgrzymujących do dalekiej Medjugorie. Pielgrzymki w to niezwykłe miejsce organizowała p. Danuta Woroniecka, która gorliwą modlitwą, głęboką wiary postawą, zamiłowaniem do śpiewu przy akompaniamencie gitary rozbudziła chęć organizowania spotkań po pielgrzymkowych. Czytaj dalej Apostolstwo Królowej Pokoju

Dzieci Maryi

Kim są Dzieci Maryi?

Wspólnota Dzieci Maryi jest to grupa, której historia związana jest z objawieniami Najświętszej Maryi Panny Siostrze Katarzynie Laboure ze Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo. W roku 1835 s. Katarzyna oświadczyła swemu spowiednikowi, że życzeniem Maryi jest, by młode dziewczęta poświęcały Jej więcej czasu. W wyniku tego powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi, a widocznym znakiem przynależności do wspólnoty stał się cudowny medalik, którego wzór otrzymała od Maryi s. Katarzyna. Czytaj dalej Dzieci Maryi

Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza (potocznie zwana ministranturą) jest jedną z najważniejszych grup działających przy parafii. Celem przynależności do tej Wspólnoty jest przede wszystkim pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem, jak również lepsze rozumienie i przeżywanie liturgii Kościoła. Ministranci pomagają także w celebracjach Eucharystii, nabożeństw oraz niejednokrotnie włączają się w różnego typu inicjatywy powstające wokół parafii. Czytaj dalej Ministranci

Komunia święta

Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy wziął chleb, dzięki czynił, połamał go i podał uczniom, mówiąc: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane; czyńcie to na moją pamiątkę”. Po Wieczerzy powiedział nad kielichem: „Ten kielich, to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana (Łk 22, 19-20).

Czytaj dalej Komunia święta

Chrzest święty

Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu i otwierającą dostęp do następnych sakramentów.

Czytaj dalej Chrzest święty

Chór parafialny

Parafialny Chór „Sośnica” powstał w październiku 1991 roku, z inicjatywy ówczesnego wikarego ks. Jana Palusa i pani Anny Kwiatkowskiej. Pani Anna Kwiatkowska – organistka w kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy, przez cały czas działalności chóru zajmuje się pracą dydaktyczną i jest dyrygentem chóru. Czytaj dalej Chór parafialny